หน้าแรก » รู้จักครูเฮง

รู้จักครูเฮง

แชร์หน้านี้ Line

ศุภกิตติ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์ (ครูเฮง)

มัธยมศึกษา 

โรงเรียนหอวัง

ปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาโท

คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

แขนงวิชากายวิภาคศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กำลังศึกษา) 

ปัจจุบัน

- อาจารย์ประจำ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

- ติวเตอร์กวดวิชาบ้านครูเฮง ประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี

- เจ้าของเว็บไซต์ "ครูเฮงติวเตอร์" www.KruHengTutor.com

  ศูนย์รับสอนพิเศษตามบ้านแบบตัวต่อตัว บริการจัดส่งทีมติวเตอร์คุณภาพจากมหาวิทยาลัยชั้นนำถึงบ้านคุณ...

 

กวดวิชาบ้านครูเฮง (บรรยากาศงานสอน)