สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตามบ้าน รับจ้างเรียนพิเศษตามบ้าน รับจ้างสอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว
สอนพิเศษ ติว สอบเข้า ป.1 ป.6 ม.4 มหาลัย ติว gat pat onet ฟรี เปลี่ยนติวเตอร์
เรียนพิเศษที่บ้านสอนทั้งสายวิทย์ สายศิลป์ อนุบาล ประถม มัธยม ติวเตอร์จุฬา

สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตามบ้าน รับจ้างเรียนพิเศษตามบ้าน รับจ้างสอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว สอนพิเศษ ติว สอบเข้า ป.1 ป.6 ม.4 มหาลัย ติว gat pat onet ฟรี เปลี่ยนติวเตอร์ สอนทั้งสายวิทย์ สายศิลป์ อนุบาล ประถม มัธยม

จุดเด่นของสถาบัน

  • ที่ 1 ของการสอนพิเศษตามบ้าน
  • กำหนดวันเวลาและสถานที่ได้เอง
  • ไม่พอใจการสอนเปลี่ยนติวเตอร์ได้ตลอดเวลา
  • ใส่ใจและรับฟังความต้องการของผู้ปกครอง
  • รับสอนตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มเล็ก
  • เลือกคุณสมบัติติวเตอร์ได้อย่างใจ
  • ชำระค่าเรียนเป็นครั้งไม่ต้องเหมาจ่าย
  • สัมฤทธิ์ผลทุกเป้าหมายการเรียน

คอร์สเรียน

ประกอบด้วย หลักสูตรไทย, Inter, และ Bilingual

ระดับอนุบาล

เชาว์ปัญญา ศิลปะ การบ้านทั่วไป คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม

ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ศิลปะ คอมพิวเตอร์ การบ้านทั่วไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ศิลปะ คอมพิวเตอร์ การบ้านทั่วไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

คณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ภาษาไทย สังคม ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน สอวน.

คอร์สติวเข้มสอบเข้า ป.1

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ความถนัดทางการเรียน

คอร์สติวเข้มสอบเข้า ม.1 (รร.รัฐบาลชั้นนำ)

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ความถนัดทางการเรียน

คอร์สติวเข้มสอบเข้า ม.4 (รร.รัฐบาลชั้นนำ เช่น รร.เตรียมอุดมศึกษา, รร.มหิดลวิทย์ฯ, รร.สาธิตฯ)

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม

คอร์สติว Admission

9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม O-NET GAT และ PAT 1-7

คอร์สสอบตรง

TU STAR สอบตรงบัญชี สอบตรงเศรษฐศาสตร์ สอบตรงนิติศาสตร์ สอบตรงสถาปัตย์ สอบตรงรัฐศาสตร์ พื้นฐานวิศวกรรม ความถนัดสถาปัตย์ IGCSE GED CU-TEP CU-AAT TU-GET SAT GMAT

คอร์สสอบแพทย์ กสพท.

คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ความถนัดแพทย์

ระดับมหาวิทยาลัย

วิชาหลักๆ แต่ละคณะ เช่น แคลคูลัส สถิติ ฟิสิกส์ เคมี บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย CU-Best

คอร์สเก่งภาษา

TOEIC TOEFL IELTS ติวพูดภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน เกาหลี